Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
Členovia: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
  prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MPH
  doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
  doc. MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
  doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.