Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Členovia: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
  prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.
  doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
  doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
  doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.