Odborová komisia študijného programu

Predsedníčka: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Členovia: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
  doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
  doc. Ing. Helena Gbelcová, PhD.
  RNDr. Soňa Čierniková, PhD.