Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.
Členovia: prof. RNDr. Jana Muchová, PhD.
  prof. RNDr. Ingrid Žitňanová, PhD.
  doc. Ing. Mária Chomová, PhD.
  doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.