Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN
Členovia: prof. Branislav Kollár, PhD.
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
  doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.
  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
  doc. MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.