Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Členovia: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
  doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD.
  doc. MUDr. JUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, L.L.M.
  doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.
  MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
Externé vzdelávacie inštitúcie: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
  Mgr. Božena Smolková, PhD.
  doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.
  RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
  Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.