Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Členovia: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
  prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH
  doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.