Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Členovia: prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
  doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
  doc. MUDr. Mária Králová, CSc.
  doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.