Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Členovia: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc
  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
  doc. MUDr. Branislav Trebatický, PhD.
  doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD, MPH, FEBU
  doc. MUDr. Ing. Ján Breza, PhD.