doc. MUDr. Zora Haviarová, PhD.

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika:

 

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti: VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

 

1.

Matejčík V, Haviarová Z, Šteňo A, Kuruc R, Šteňo J. Intraspinal extradural variations of nerve roots. Annals of Anatomy. 2017

Q2

IF 1,852

2.

Haviarová Z, Matejčík V, Kuruc R, Líška J, Halgaš F. Intraspinal characteristics of thoracic spinal nerve roots anomalies. British Journal of Neurosurgery. 2020

Q4

IF 1,596

3.

Kuruc R, Haviarova Z, Halgas F, Matejcik V. Intracranial intradural variations of nerve roots. Bratisl Lek Listy. 2021

Q3

IF 1,278

4.

Haviarová Z, Weismann P, Pavlíková D, Durdík S, Kovác P, Stvrtinová V, Mráz P. Mast cell infiltration in the wall of varicose veins. Acta Histochemica. 2002

Q4

IF 0,867

5.

Haviarová Z, Matejčík V, Kuruc R, Halgaš F. Extradural and intradural characteristics of the cervical nerve root anomalies. Journal of Clinical Neuroscience. 2020

Q4

IF 1,961