2. ročník 24-H maratónu so sclerosis multiplex v Bratislave - MaRS 2019

Poďakovanie účastníkom a všetkým, ktorí prejavili spolupatričnosť a prišli podporiť našich pacientov

Vážená pani/Vážený pán

V mene hlavného organizátora II. neurologickej kliniky LF UK a UN v Bratislave a Neurologického spolku Kramáre by sme sa chceli srdečne poďakovať za účasť na 2. ročníku 24h maratónu so sclerosis multiplex v Bratislave (MaRS), ktorý sa konal v dňoch 1. – 2. 3. 2019.  Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili spolupatričnosť a prišli podporiť našich pacientov. Cieľom podujatia okrem zvýšenia úrovne povedomia o tomto závažnom ochorení v širokej verejnosti bolo najmä zdôrazniť význam pohybovej aktivity ako neoddeliteľnej súčasti liečby tohto ochorenia.


Ďakujeme  dekanom - Lekárskej fakulty a Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave za prebratie záštity nad podujatím. Ďalej sa chceme poďakovať našim ambasádorom Janke Lieskovskej a Denisovi Lachovi, hlavnému partnerovi spoločnosti TEVA Pharmaceuticals, Slovenskému zväzu sclerosis multiplex, Sanofi Genzyme, SH design, Kaktus bike, BOAT a.s.,  nadačnému fondu IMPULS (CZ), za osvetlenie a ozvučenie ďakujeme firme Kusaj, našim skvelým fotografom Petrovi Horeckému a Davidovi Duduczovi, študentom, trénerom a všetkým, ktorí pri nás stáli a akoukoľvek formou pomohli pri zrode celého projektu. Za design celého podujatia ďakujeme DARA studio. Tento rok sa cvičilo v 30-tich mestách na 34 miestach šiestich krajín (Slovensko, Česká republika, Francúzko, Švajčiarsko, Turecko a Austrália). Celkový počet účastníkov bol 3 256. V rámci Slovenska sa zapojilo päť miest (Bratislava, Ružomberok, Trnava, Kalná nad Hronom, Vranov nad Topľou) s celkovým počtom 348 účastníkov, akcie sa zúčastnili aj naši najmenší. Nepretržite 24 hodín sa cvičilo v Bratislave a Prahe. Tešíme sa vysokej účasti pacientov, širokej verejnosti, pacientskych združení, zdravotníckych pracovníkov i významných osobností spoločenského a kultúrneho života. Verím, že ste si s nami dobre zacvičili a dobre sa zabavili. Svojou účasťou ste urobili niečo nielen pre seba, ale zároveň ste podporili dobrú vec. Ďakujeme a tešíme sa na vás i o rok!

MUDr. Ingrid Menkyová