Aktuality

Univerzita Komenského v prvej päťstovke ďalšieho rebríčka08. 12. 2014

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opäť potvrdila svoje významné postavenie v oblasti vzdelávania a výskumu.

Univerzita Komenského v prvej päťstovke ďalšieho...04. 12. 2014

Bratislava 4. decembra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opäť potvrdila svoje významné postavenie v oblasti vzdelávania a výskumu. V celosvetovom...

Voľby kandidáta na dekana LF UK23. 10. 2014

Voľby kandidáta na dekana Lekárskej fakulty UK sa uskutočnia dňa 28. októbra 2014 od 13.00 hod. na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu LF UK vo Veľkej...

Správy od 241 do 243 z 243