Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

 

Milí študenti a zamestnanci fakulty, vážená verejnosť. 

Vedenie fakulty očkovanie všetkým dôrazne odporúča.  Zaočkovanie občanov vedie k normalizácii života celej spoločnosti a považujeme ho za najlepšiu formu prevencie. V našom prípade nám zaočkovanie väčšiny študentov a pedagógov umožní prezenčnú výučbu nielen v končiacom ročníku, ale aj vo všetkých ostatných, na klinických ako aj teoretických predmetoch.  

Nižšie uvádzame základné informácie o vakcíne proti infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní vo forme najčastejších otázok a odpovedí:

PREČO SA MÁM DAŤ ZAOČKOVAŤ? 

Očkovanie je najspoľahlivejšia forma prevencie pred infekciou a vážnym priebehom ochorenia. Očkovaním chráni študent a zdravotnícky pracovník seba, pacientov, kolegov, svojich blízkych a ďalších ľudí v osobnom kontakte. Je to spôsob, ako navodiť dlhodobo prirodzenú obranu organizmu voči ochoreniu COVID-19. Vakcína aktivuje v tele tvorbu špecifických protilátok a bunkovú imunitu. Vakcína chráni zaočkovaného človeka do veľkej miery pred infekciou a takmer na 100% pred závažným priebehom a úmrtím.

Očkovací preukaz proti COVID-19 bude v blízkej budúcnosti slúžiť na preukázanie bezpečnosti dotyčnej osoby pre svoje okolie v pedagogickom procese, ale aj v osobnom a komunitnom živote.

JE VAKCÍNA BEZPEČNÁ? BOLA "NARÝCHLO" VYROBENÁ, NIE JE TO RIZIKO? 

Na Slovensku používané vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech a Moderna sú založené na technológii mRNA. Technológia mRNA nie je nová, je známa a používaná v medicíne už niekoľko desiatok rokov v sľubnom vývoji vakcín proti neiktorým infekčným ako aj onkologickým ochoreniam.

Keď sa vakcínou proti SARS-CoV-2 dostane mRNA (obsahuje úsek kódujúci S-proteín vírusu SARS-CoV-2) informácia do svalovej bunky, tá vyrobí kópie S-proteínu vírusu, tým sa následne stimuluje vlastná komplexná imunita (protilátková, bunková a špecifické cytokínové spektrum). Potom sa mRNA degraduje (v priebehu niekoľkých hodín) a je vylúčená z tela.

Vektorové vakcíny – ako sú vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, Johnsson & Johnsson či vakcína Sputnik V – nesú genetickú informáciu o spike proteíne vírusu SARS-CoV-2 prostredníctvom vektoru, ktorým je inaktivovaný adenovírus. Po akplikovaní do ľudského organizmu sa spustí ten istý mechanizmus ako pri mRNA vakcíne a stimuluje sa komplexná imunitná odpoveď. Vektorové vakcíny sa tiež už používajú, príkladom je vakcína proti ebole.

 Rýchla výroba vakcín spočíva v urýchlení vývoja a administratívneho procesu registrácie. Na testovaní bezpečnosti a účinnosti v 3 fázach klinického skúšania nebolo nič skrátené ani urýchlené. Klinického skúšania sa u každej vakcíny zúčastnilo viac ako 40000 ľudí. 

JE NIEKTORÝ TYP VAKCÍN LEPŠÍ? KTORÚ SI MÁM VYBRAŤ? 

Pre bežného človeka je nepodstatné, ktorým typom vakcíny sa nechá očkovať, lebo všetky vakcíny majú podobnú bezpečnosť a účinnosť. Očkovať sa treba dať tou vakcínou, ktorá je dostupná, v dvoch dávkach u dvojdávkových vakcín.

AKÉ SÚ VEDĽAJŠIE ÚČINKY VAKCÍN PROTI INFEKCII SARS-COV-2?

Vedľajšie účinky sa nijak neodlišujú od iných vakcín. Medzi najčastejšie patria napr. bolesti hlavy, svalov, bolestivosť a opuch v mieste vpichu alebo zvýšená teplota; ustúpia v priebehu niekoľkých hodín, maximálne dvoch dní. Pre viac informácii odporúčame webstránku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv::

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpenos-liekov/vakciny/vakciny-proti-covid-19?page_id=5497

AKO DLHO VYDRŽÍ IMUNITNÁ OCHRANA NAVODENÁ VAKCÍNOU? 

Vzhľadom na to, že vakcína sa ešte používa iba krátku dobu, to nie je možné prsne vyhodnotiť. Na základe doterajších výskumov sa predpokladá, že minimálne 10  mesiacov, je to však individuálne. 

MÁM SA DAŤ ZAOČKOVAŤ AJ AK SOM PREKONAL/A OCHORENIE COVID-19? 

Áno, aj tým, čo prekonali infekciu SARS-CoV-2 odporúčame dať sa zaočkovať, vzhľadom na to, že doposiaľ nie je jednoznačné, aká spoľahlivá je a koľko trvá postinfekčná imunitná ochrana. Pri očkovaní sa odporúča odstup minimálne 2 týždne po prekonaní ochorenia (štyri týždne po nástupe infekcie resp. príznakov alebo štyri týždne od prvého PCR pozitívneho výsledku u tých, ktorí sú bez príznakov). Viac informácií je v stanoviskách Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie:

https://www.ssaki.eu/?p=3915775

V prípade záujmu o ďalšie informácie nám napíšte na: covid@fmed.uniba.sk

Za Komisiu krízového riadenia LF UK
doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH