Tlačová beseda

Lekárska fakulta Univerzity Komenského a iniciatíva „Zachráňme zdravotníctvo v hlavnom meste – pre celé Slovensko“ Vás pozývajú na sledovanie tlačovej besedy, na ktorej budú osobnosti lekárskej a akademickej obce informovať o postupnej deštrukcii univerzitnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave, ktorá začína ohrozovať vzdelávanie nových lekárov aj dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti s potenciálnym dopadom na celé Slovensko.

Zakladajúcimi členmi iniciatívy je viac než stovka špičkových lekárov, akademikov a vedeckých pracovníkov z celého Slovenska.

Členovia iniciatívy vyzývajú k zabezpečeniu plnohodnotného chodu existujúcich nemocníc Univerzitnej nemocnice Bratislava a ku konkrétnym krokom vedúcim k urýchleniu realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice Rázsochy.

Viac o iniciatíve nájdete nawww.zachranmezdravotnictvo.sk

Na TB Vás budú informovať:

  • Daniel Böhmer, predseda Akademického senátu LF UK
  • Ján Breza, prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, prednosta Urologickej kliniky LF UK a UNB
  • Peter Celec, prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK
  • Ivan Fuljer, predseda študentskej časti Akademického senátu  LF UK
  • Soňa Kiňová, prednostka I. internej kliniky LF UK a UNB
  • Peter Sabaka, Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB
  • Juraj Šteňo, dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave
  • Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia