Tlačová konferencia na MŠVVaŠ SR priniesla viaceré dobré správy

  • Navýšenie počtu študentov medicíny o 150; 
  • Navýšenie zdrojov na študenta ruka v ruke s ďalším navýšením finančných prostriedkov na zlepšenie podmienok výučby – rozvoj pedagógov, priestorov, inovácií a simulačnej výučby podľa potreby jednotlivých fakúlt;
  • Zlepšenie podmienok na klinickú výučbu v nemocniciach - rekonštrukcia, obnova a inovácie existujúcich nemocničných priestorov;
  • Deklarovaný záujem vlády rozhodnúť v čo najkratšom čase o výstavbe novej národnej nemocnici v Bratislave;
  • Veríme, že tieto opatrenia umožnia, aby pacienti dostali takú zdravotnú starostlivosť, akú si všetci predstavujú.
  • Poďakovanie patrí predstaviteľom oboch ministerstiev – školstva aj zdravotníctva – ako aj všetkým ostatným zúčastneným, za korektné a podnetné diskusie, ktoré veríme, že sa čoskoro pretavia do konkrétnych výsledkov.

Zdroj: TA3

Zdroj: RTVS