Tlačová konferencia

Záznam z tlačovej konferencie s názvom "Zrušenie samosprávy fakúlt – „trojský kôň“ v novele vysokoškolského zákona."