PODCAST

MediVoice – Hlas medicíny novej generácie

Lekárska fakulta UK má čo povedať! Na našej fakulte máme množstvo špičkových odborníkov, v ponuke máme veľa zaujímavých a nevšedných tém, a preto prinášame vlastný podcast. V jednotlivých častiach si vypočujete rozhovory s vedením, pedagógmi, ale aj terajšími a bývalými študentmi, dozviete sa zaujímavosti zo života fakulty, novinky zo sveta študentov a aktuality ohľadom prijímacích skúšok a výučby.

Náš podcast môžete odoberať na všetkých obľúbených platformách – Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify, PodBean.

Rozhovor s dekanom Lekárskej fakulty UK prof. Jurajom Payerom

Na prvý rozhovor v rámci nášho podcastu sme si pozvali dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, profesora Juraja Payera, ktorý túto funkciu zastáva od februára 2023. Porozprával nám, akými zmenami si fakulta odvtedy prešla a čo na študentov v budúcnosti ešte len čaká. Poskytol nám aj svoj pohľad na to, prečo by si uchádzači mali vybrať práve LF UK, v čom je lepšia a čo dokáže študentom ponúknuť.Rozhovor s prodekankou prof. Alexandrou Bražinovou

V nasledujúcom roku čakajú na záujemcov o štúdium na LF UK nové prijímacie skúšky, majú sa čoho báť? O zmenách v prijímacích skúškach, ale aj o inováciách vo výučbe nám porozprávala prodekanka pre pedagogickú činnosť  v študijnom programe všeobecné lekárstvo a pre rozvoj teoretických ústavov, profesorka Alexandra Bražinová. Povedala nám aj o tom, ako sa menia študenti, aké sú ich očakávania od kvalitnej a modernej fakulty, ale aj to, ako sa naopak menia očakávania pedagógov. Spýtali sme sa aj na jej ocenenia.Rozhovor s prodekankou prof. Danielou Ostatníkovou

Čerstvá laureátka ocenenia Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania profesorka Daniela Ostatníková, ktorá je na Lekárskej fakulte prodekankou pre zahraničie a zároveň prednostkou  Fyziologického ústavu, prišla ako tretí hosť nášho podcastu.  V zaujímavom rozhovore s ňou si vypočujete, čo je jej náplňou práce, ako medzinárodná spolupráca ovplyvňuje vzdelávanie a vedeckú činnosť LF UK a prečo máme záujem o zahraničných študentov a pedagógov. Porozprávala nám aj o nedávnych cestách do Belgicka, Holandska a Nemecka a uviedla tipy, ako sa naši študenti v zahraničí môžu uplatniť.Rozhovor s doktorom Ivanom Fuljerom

Nedávno vyštudoval našu lekársku fakultu. Nastúpil na Kliniku plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB, ale zostal pracovať aj na fakulte a dnes odovzdáva svoje vedomosti iným. K študentom má veľmi blízko a zastupuje ich aj v rámci akademického senátu. Porozprával nám, prečo sa po štúdiu rozhodol zostať v našej krajine a v rozhovore nájdete aj odkaz pre stredoškolákov, ktorí zvažujú štúdium medicíny.Rozhovor s prodekanom doc. Petrom Jackuliakom

Učarovala mu nielen medicína, ale aj pedagogika. Pôsobí ako internista, diabetológ, ale časť svojho pracovného času venuje aj vzdelávaniu medikov či práci vo vedení fakulty.  V ďalšom podcaste sme vyspovedali prodekana pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu, pre kvalitu a informačné technológie, docenta Petra Jackuliaka. V rozhovore prezradí, ako prebieha špecializačné štúdium na Slovensku a vyvracia informácie, že by v porovnaní napr. s Českou republikou trvalo pridlho. Hovorí aj  o modernizácii štúdia a o tom, či sa bude meniť kurikulum internej medicíny.