Tvorba učebníc

Tvorba učebníc

 1. Buchvald, J.: Praktikum z dermatovenerológie pre stážujúcich. Univ. Komenského Bratislava, 1996, 72 s.
 2. Buchvald, J., Sinka, Ľ., Šimaljaková, M.: Dermatovenerológia pre stomatológov. Univ. Komenského Bratislava, 1997, 176 s.
 3. Buchvald, J.: Choroby kože. In: Šašinka, M et al: Pediatria II.Satus Košice, 1998, 1011-1058
 4. Švecová, D., Osuský, P.: Dermatovenereology handbook for practical lessons. Univ. Komenského Bratislava, 1998, 58 s.
 5. Buchvald, J.: Choroby kože. In: Klimo, F. et al: Praktické/rodinné lekárstvo. Prognóza Senica, 1999, 881-905.
 6. Osuský, P.: Choroby prenášané sexuálnym stykom. In:Bálint, O.et al.: Infektológia a antikoncepčná terapia. Osveta Martin, 2000, 353-359.
 7. Buchvald, J., Buchvald, D.: Dermatovenerológia, SAP, Bratislava, 2002, 520 s.
 8. Buchvald, J., Šimaljaková, M.: Kapitoly In: Vademecum medici, Osveta, Martin, 2003, 2252 s.
 9. Šimaljaková, M. a kol.: Dermatovenerológia pre ošetrovateľov, UK Bratislava, 2007, 232 s.
 10. Švecová, D.: Dermatology for Dentistry, UK Bratislava, 2019, 274 s.
 11. Švecová, D., Danilla, T.: Textbook of Dermatology, UK Bratislava, 2010, 356 s.
 12. Švecová, D., Danilla, T.: Textbook of Dermatology, 2. preprac. vydanie, UK Bratislava, 2014, 352 s.
 13. Švecová, D.: Handbook of Dermatovenerology for practical lessons, 3. preprac. vydanie, UK Bratislava, 2018, 167s.
 14. Švecová D , Danilla T. Textbook of Dermatology, Vydavateľstvo Univerzita Komenskéhov Bratislave, 2017, 384 s.
 15. Šimaljaková M., Buchvald D.: Dermatovenerológia, Vydavateľstvo Univerzita KOmenského v Bratislave, 2019, 544 s.