Zamestnanci

Zamestnanci

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
profesor
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
profesor
Publikačná činnosť

MUDr. Natália Andrýsková, PhD.

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent
Publikačná činnosť

Iveta Danišová

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
laborant v biológii a príbuzných odboroc

MUDr. Paula Ďuríková

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
asistent

RNDr. Silvia Jurovčíková

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
odborný zamestnanec v odbore príbuznom b
Publikačná činnosť

Andrea Margulová

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
dokumentarista
Telefón
02/572 90 270

MUDr. Beata Mayer

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
asistent

MUDr. Martina Part, PhD.

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent
Publikačná činnosť

MUDr. Kristína Vaškovičová

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
asistent

Monika Zborilová

Lekárska fakulta, Oddelenie lekárskej mykológie
laborant v biológii a príbuzných odboroc