Kontakt

Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC NÚSCH

Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

Tel.: 02/59 320 198

Email: Peter.Olejniknusch.sk

Zástupca prednostu kliniky

MUDr. Marko Bjeloševič, PhD.

Tel.: 02/59320 849, 139

Email: marko4242gmail.com

Sekretariát kliniky

Ing. Andrea Fabriciová

<output>Bc. Matilda Hadbavná</output>

<output>Bc. Matilda Hadbavná</output>

Tel.: 02/59 320 197

Email: andrea.fabriciova@nusch.sk