Všeobecné informácie

História kliniky

Klinika detskej kardiológie LFUK vznikla v roku 2003 s cieľom skvalitnenia pregraduálnej výučby detskej kardiológie a zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti v tomto odbore. Na základe konkurzného konania sa prvým prednostom stal Prof. MUDr. Jozef Mašura CSc., FSCAI, FESC, FAEPC. Od 1.9.2020 je novým prednostom Doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

Od roku 2010, po získaní akreditácie MZ SR, sa klinika zameriava aj na postgraduálne vzdelávania v detskej kardiológii. Na základe toho sa stala jediným pracoviskom v rámci SR, ktoré umožňuje nadstavbovú špecializáciu v odbore detská kardiológia. Ako pregraduálna, tak aj postgraduálna výučba prebieha v priestoroch NÚSCH a.s. Detského Kardiocentra na kardiologickom oddelení, kardiologickej JIS, oddelení funkčného vyšetrovania, kardiochirurgej sále, ako aj na OAIM Detského Kardiocentra.  

Pracovníci Kliniky detskej kardiológie sa aktívne zúčastňujú na domácich a zahraničných konferenciách zameraných na problematiku detskej kardiológie. Dizertačnú prácu doteraz úspešne obhájili piati doktorandi pôsobiaci na našej klinike.

Aktivity kliniky na rok 2023

8. 2. 2023 Obhajoby diplomových prác

1. 4. 2023 Deň detskej kardiológie, Hotel Šport, Donovaly

24. - 26. 5. 2023 Postgraduálny kurz - vzdelávacie podujatie pre školencov ŠŠ

2. 6. 2023 Špecializačná skúška

9. - 10. 11. 2023 Memoriál prof. Ireny Jakubcovej

31. 11. a 1. 12. 2023 Špecializačná skúška

20. - 22. 3. 2024 Postgraduálny kurz - vzdelávacie podujatie pre školencov ŠŠ

30. a 31. 5. 2024 Špecializačná skúška

Publikačná činnosť

Neopomenuteľnou náplňou kliniky je vedecko-výskumná a publikačná činnosť. Pracovníci kliniky sú pravidelnými prispievateľmi odborných článkov v domácich a zahraničných odborných periodikách zameraných na problematiku detskej kardiológie.

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2022 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka


O201 Olejník, Peter (aut) [UKOLFKDK] (20%) - Tittel, Peter (aut) (20%) - Venczelová, Zuzana (aut) (20%) - Kardoš, Marek (aut) (20%) - Mašura, Jozef (aut) (20%): Dlhodobé výsledky perkutánneho uzáveru ASD II pomocou Amplatzerovho oklúdora u detí = Percutaneous ASD II closure with Amplatzer occluder in children: long-term follow-up In: 27. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti [elektronický dokument] : abstrakty prednášok a posterov. - Bratislava : Tajpan, 2022. - S. 16-16 [online] [Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 27, Šamorín, 05.10.2022 - 06.10.2022] abstrakt z podujatia - KP konferenčný príspevok

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V301 Böhm, Allan (aut) [skr] [UKOLF] (9.1%) - Urban, Ľuboš (aut) (9.09%) - Tóthová, Ľubomíra (aut) [UKOLFUMB] (9.09%) - Bachárová, Ljuba (aut) (9.09%) - Musil, Peter (aut) (9.09%) - Kyselovič, Ján (aut) (9.09%) - Michálek, Peter (aut) (9.09%) - Uher, Tomáš (aut) (9.09%) - Bezák, Branislav (aut) [UKOLFKCH] (9.09%) - Olejník, Peter (aut) [UKOLFKDK] (9.09%) - Hatala, Robert (aut) (9.09%): Advanced glycation end products predict long-term outcome of catheter ablation in paroxysmal atrialfibrillation Lit.: 35 zázn. In: Journal of interventional cardiac electrophysiology. - Roč. 64, č. 1 (2022), s. 17-25. - ISSN (print) 1383-875X článok Registrované v: CCC Current Content Connect SCO SCOPUS WOS CC Web of Science Core Collection Indikátor časopisu: IF (JCR) 2021=1.759 Kvartil Q: wos-jcr -- Q4 [Cardiac & cardiovascular systems] -- 2021

V302 Fabo, Pavol (aut) [KAUT][UKOLFKDK] (60%) - Olejník, Peter (aut) [UKOLFKDK] (40%): Coronary artery aneurysm after Kawasaki disease Lit.: 17 zázn. In: Cardiology letters. - Roč. 31, č. 5-6 (2022), s. 329-333. - ISSN (print) 1338-3655 článok

V303 Goldschmidtová, Erika (aut) [KAUT] (20%) - Glézlová, Andrea (aut) (20%) - Nosáľ, Matej (aut) (20%) - Olejník, Peter (aut) [UKOLFKDK] (20%) - Kaldarárová, Monika (aut) (20%): Čo sa môže skrývať za dilatáciou pravej predsiene? = What can behidden behind the dilatation of the right atrium? Lit.: 15 zázn. In: Kardiológia pre prax. - Roč. 20, č. 4 (2022), s. 252-256. - ISSN (print) 1336-3433 článok

V304 Kucharovicová, Erika (aut) [KAUT] [UKOLFKDK] (50%) - Olejník, Peter (aut) [UKOLFKDK] (50%): Kardiovaskulárne aspekty Williamsovho-Beurenovho syndrómu = Cardiovascular aspects of Williams-Beuren syndrome Lit.: 17 zázn. In: Pediatria pre prax.. - Roč. 23, č. 6 (2022), s. 235-241. - ISSN (print) 1336-8168 článok

V305 Medová, Veronika (aut) [PhD-int-x] [UKOPRBMB] (20%) - Hulínková, Ivana (aut) [UKOLF1DK] (10%) - Alchus Laiferová, Nikoleta (aut) (5%) - Dobšinská, Veronika (aut) [UKOLF] (5%) - Čižnár, Peter (aut) [UKOLF1DK] (10%) - Dolníková, Dana (aut) (5%)- Krasňanová, Veronika (aut) [UKOLFKDK] (5%) - Fábri, Oksana (aut) (5%) - Ficek, Andrej (aut) [UKOPRBMB] (15%) - Šoltýsová, Andrea (aut) [UKOPRBMB] (20%): The importance of defining the age-specific TREC/KREC levels for detection of various inbornerrors of immunity in pediatric and adult patients Lit.: 50 zázn. In: Clinical Immunology. - Roč. 245 (2022), s. [1-11], art. no. 109155. - ISSN (print) 1521-6616 článok Registrované v: SCO SCOPUS CCC Current Content Connect WOS CC Web of Science Core Collection Indikátor časopisu: IF (JCR) 2021=10.190 Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Immunology] -- 2021

V306 Srnková, Patrícia (aut) [UKOLFKDK] (33.334%) - Brucknerová, Jana (aut) (33.333%) - Brucknerová, Ingrid (aut) [KAUT] [UKOLFNEO] (33.333%): Is inhaled nitric oxide a miraculous molecule? The analysis of nitric oxide use in newborns with persistent pulmonary hypertension of the newborn Srnkova, P. and Brucknerova, J. and Brucknerova, I. - These authors contributed equally to the text. Lit.: 40 zázn. In: Bratislava medical journal. - Roč. 123, č. 3 (2022), s. 153-159. - ISSN (print) 0006-9248 článok Registrované v: SCO SCOPUS WOS CC Web of Science Core Collection Indikátor časopisu: IF (JCR) 2021=1.564 Kvartil Q: wos-jcr -- Q4 [Medicine, general & internal] -- 2021

Grantové úlohy