Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH

 

Informácie pre študentov 

Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC sa v rámci Detského Kardiocentra dňa 24.2.2021 presťahovala do novej budovy pristavenej k pôvodnej budove NÚSCH a.s.

Budova Detského Kardiocentra je k pôvodnej budove NÚSCH a.s. pristavená z južnej strany (naľavo, dole).
Adresa: Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava (konečná trolejbusu č. 209). 

Šatne pre medikov LFUK sú na -2. poschodí, na ktorom je aj hlavný vchod do DKC.  Seminárne miestnosti pre medikov ako aj sekretariát kliniky je na +2.poschodí. Študenti sa nahlasujú v prijímacej kancelárii, odkiaľ budú nasmerovaní do šatní.

Príchod študentov je o 08:30hod., začiatok stáží je o 8:45 hod. Žiadame študentov o dochvíľnosť.

Študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Na stáž prichádza len bez prejavov akútnej infekcie.

V akademickom roku 2023/24 prebieha výučba na Klinike detskej kardiológie len prezenčne.