WIFI NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO

Technológia WiFi (Wireless Fidelity) slúži na bezdrôtové pripojenie prenosných zariadení do počítačovej siete. Na UK sprístupňuje služby IIKS UK a internetu pre potreby vyučovacieho procesu alebo vedeckej činnosti z vyhradených miest. Od 1.12.2008 Univerzita Komenského ponúka WiFi pripojenie, ktoré je integrované do projektu Eduroam. Táto služba je určená študentom a pracovníkom UK, ako aj používateľom z inštitúcií participujúcich na projekte Eduroam.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Počas doby použitia služby sa stáva osobný počítač používateľa súčasťou počítačovej siete UK, a preto je povinný dodržiavať Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete UK.

Zdôrazňujeme, že táto služba má slúžiť na podporu vyučovacieho procesu a vedeckej činnosti a tomu by malo zodpovedať aj správanie sa jej používateľov.

PRÍSTUP KU SLUŽBE

Služba WiFi je určená pre všetkých pracovníkov a študentov UK, ako aj pre používateľov z inštitúcií participujúcich na projekte Eduroam. Pri porušení podmienok jej používania môže byť konkrétnym používateľom zrušená. Pri použití služby sa vyžaduje autentifikácia používateľa používateľským menom a prístupovým kódom, ktoré ma každý zamestnanec a študent UK pridelené v centrálnej databáze osôb (CDO) a môže si ich vyhľadať na tejto adrese https://cdo.uniba.sk/public/findpk. Externí používatelia sa so žiadosťou o prístupové údaje musia obrátiť na svoju domovskú organizáciu.

POUŽITIE SLUŽBY

Pre použitie služby musíte mať vo vašom zariadení wireless klient kartu (802.11b alebo 802.11g) a byť v dosahu WiFi pripojenia. Službu treba mať nakonfigurovanú v operačnom systéme. Boli realizované pripojenia PDA s Windows Mobile 5.0, Mac OS X, GNU/Linux (Mandriva, Debian), Windows XP a s Windows Vista. Meno bezdrôtovej siete (SSID), ku ktorej sa v rámci služby WiFi možete pripojiť, je eduroam. Služba sa postupne zavádza na všetky súčasti UK.

KONFIGURÁCIA

Svojho klienta si nakonfigurujte podľa manuálov uvedených v hornej časti tejto stránky.

HELPDESK

V prípade problémov sa obráťte na hotline UK:
tel.: +4212 59244 944

Hotline asistuje pri riešení:

  • problémov s pripojením sa na infraštruktúru Univerzity Komenského pre univerzitných používateľov Eduroam (za predpokladu pripájania podporovaného zariadenia s podporovaným operačným systémom),
  • problémov so získavaním prístupových údajov potrebných na pripojenie pre univerzitných používateľov Eduroam,
  • problémov univerzitných používateľov s pripojením sa na infraštruktúru externých inštitúcií pripojených do projektu Eduroam (v obmedzenej miere - je nevyhnutné naštudovať si podmienky pripojenia v externej inštitúcii dopredu!).

Hotline neasistuje pri riešení:

  • problémov externých používateľov Eduroam s pripájaním sa cez infraštruktúru UK.

Hotline podporuje nasledovné zariadenia a operačné systémy:

  • počítačový systém s Microsoft Windows XP
  • počítačový systém s Microsoft Windows Vista.
  • počítačový systém s Microsoft Windows 7