Granty

Projekty riešené v rokoch 2015 - 18

Grant VEGA 1/0286/18

Názov: Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Doba riešenia: 1/2017-12/2019

 

Grant APVV-15-0045

Názov: Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo-fenotypových korelácií

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Doba riešenia: 7/2016-10/2019 

 

Grant APVV-15-0085

Názov: Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov.

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Doba riešenia: 7/2016-10/2019 

 

Grant VEGA 1/0052/15

Názov: Genetické determinanty endofenotypov autistického spektra: aktuálna výzva výskumu autizmu

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Doba riešenia: 1/2015-12/2017

 

Grant VEGA 1/0032/14

Názov: Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Doba riešenia: 1/2014-12/2017

 

Grant VEGA 1/0086/14

Názov: Molekulárno-biologická analýza fekálnej mikroflóry a jej vplyv na zápal a gastrointestinálne symptómy u detí s autizmom

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Aleksandra Tomova, PhD.

Doba riešenia: 1/2014-12/2016

 

Grant APVV-0254-11

Názov: Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách.

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Katarína Babinská, PhD./RNDr. Silvia Lakatošová,. PhD.

Doba riešenia: 9/2011-12/2015

 

Granty UK

Grant UK/15/2018

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Alexandra Padová

Názov: Úloha neuroendokrinných a imunitných faktorov v etiopatogenéze Alzheimerovej choroby.

Doba riešenia: 2018

 

Grant UK/383/2018

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Alena Černáčková

Názov: 

Doba riešenia: 2018

 

Grant UK/502/2016

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenka Vokálová

Názov:

Dobra riešenia: 2016

 

Grant UK/300/2016

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Diana Filčíková

Názov: Variabilita srdcovej frekvencie pri poruchách autistického spektra

Dobra riešenia: 2016

 

Grant UK/102/2016

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Alexandra Padová

Názov: 

Dobra riešenia: 2016

 

Grant UK/204/2015

Názov: Fetálna DNA v rozvoji čŕt autistického spektra na modeli preeklampsie u myší

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martina Zaťková

Dobra riešenia: 2015

 

Grant UK/108/2015

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenka Vokálová

Názov:

Dobra riešenia: 2015

 

Projekty riešené v spolupráci

Grant SKS (Slovenskej kardiologickej spoločnosti)

Názov: Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii.

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, PhD.

Doba riešenia:4/2014 – 4/2017

 

Grant VEGA 2/0140/12

Názov: Vplyv chronického stresu na proliferáciu srdcových buniek.

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Monika Barteková, PhD.

Doba riešenia: 1/2012-12/1015

 

Grant ITM S26140230008

Názov: Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku,

Doba riešenia: 06/2013 – 10/2015

 

Grant ITM 261402300093

Názov: Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku Rozvoj spoločného medzinárodného interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda

Doba riešenia: 06/2013 – 10/2015

 

Grant ITMS 26240220086

Názov: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Doba riešenia: 6/2013-10/2015

 

Grant ITMS 26240220087

Názov: Univerzitný vedecký park pre biomedicínu

Doba riešenia: 8/2013-7/2015

 

Grant ITMS 26240220086

Názov: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Doba riešenia: 6/2013-10/2015