Fyziologický ústav LF UK

Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, I. posch., tel. + 421 2 90119 516

Facebook - https://www.facebook.com/FyziologickyUstavLFUKBratislava/

Prednosta ústavu:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

tel. 90119 525, VoIP 31525

e-mail: fyziologia.prednosta(at)fmed.uniba.sk, daniela.ostatnikova(at)fmed.uniba.sk

 

Zástupkyňa prednostu ústavu:

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

tel. 90119 523, VoIP 31523

e-mail: katarina.babinska(at)fmed.uniba.sk

 

Tajomník ústavu:

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

tel. 9011 9685, VoIP 31685

e-mail: rastislav.vazan(at)fmed.uniba.sk

 

Sekretárka ústavu:

Adriana Chudá

tel. 90119 516, VoIP 31348, 31516

e-mail: fyziologia.sekretariat(at)fmed.uniba.sk, adriana.chuda(at)fmed.uniba.sk

 

Profesori:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Docenti:

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., odbor Farmakológia 

Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Odborní asistenti a asistenti:

RNDr. Jaroslava Babková - Durdiaková, PhD.*

RNDr. Ján Bakoš, PhD.

MUDr. Rudolf Drábek

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

MUDr. Petra Keményová, PhD.

MUDr. Aneta Kubranská, PhD.*

MUDr. Alexander Kurtanský

Mgr. Klaudia Kyselicová, PhD.

RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.*

MUDr. Kristína Simon - Klenovics, PhD.*

MUDr. Michaela Olejárová

MUDr. Aleksandra Tomova, PhD.

MUDr. Alena Uhrinová, PhD.

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

MUDr. Mária Vidošovičová

 

Výskumní pracovníci:

Mgr. Diana Filčíková, PhD.

Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

Mgr. Gabriela Lakoštíková, PhD.*

RNDr. Gabriela Repiská, PhD.*

 

Ostatní zamestnanci:

Helena Bacigálová, Dagmar Cigáneková, Mária Flasková, Renáta Hlavenková, Peter Sýkora

 

Doktorandi:

MUDr. Kristína Bartakovičová

Mgr. Ivan Belica

Mgr. Hana Celušáková

Mgr. Alena Černáčková

Mgr. Marta Husseinová

MUDr. Tomáš Jasenovec

MUDr. Dagmar Nemcsicsová

Mgr. Alexandra Padová

Mgr. Žofia Szapuová 

MUDr. Miroslav Tibenský