Fyziologický ústav LF UK

Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, I. posch., tel. + 421 2 90119 516

Facebook - https://www.facebook.com/FyziologickyUstavLFUKBratislava/

Prednosta ústavu:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

tel. 90119 525, VoIP 31525

e-mail: fyziologia.prednosta(at)fmed.uniba.sk, daniela.ostatnikova(at)fmed.uniba.sk

 

Zástupkyňa prednostu ústavu:

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

tel. 90119 523, VoIP 31523

e-mail: katarina.babinska(at)fmed.uniba.sk

 

Tajomník ústavu:

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

tel. 90119 685, VoIP 31685

e-mail: rastislav.vazan(at)fmed.uniba.sk

 

Sekretárka ústavu:

Adriana Chudá

tel. 90119 516, VoIP 31516

e-mail: fyziologia.sekretariat(at)fmed.uniba.sk, adriana.chuda(at)fmed.uniba.sk

 

Profesori:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Prof. MUDr. Jana Radošinská, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Docenti:

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., odbor Farmakológia 

Doc. MUDr. Aleksandra Tomova, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Odborní asistenti a asistenti:

Mgr. Jaroslava Babková, PhD.

MUDr. Rudolf Drábek

MUDr. Petra Keményová, PhD.

RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD.

RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

MUDr. Kristína Simon-Klenovics, PhD.

MUDr. Ivan Szadvári, PhD.

Mgr. Gabriela Repiská, PhD.

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

MUDr. Mária Vidošovičová

 

Výskumní pracovníci:

Mgr. Ivan Belica, PhD.

Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

MUDr. Tomáš Jasenovec, PhD.

 

Ostatní zamestnanci:

Dagmar Cigáneková, Mária Flasková, Ing. Katarína Gronová, Lenka Jarošová, Jana Méryová, Ing. Jana Paulusová, Peter Sýkora, Jana Tadanaiová

 

Doktorandi:

Mgr. Filip Blaško

Mgr. Dóra Dukonyová

Mgr. Mária Kopčíková

Mgr. Katarína Polónyiová

Mgr. Barbara Rašková

MUDr. Marcela Šoltýsová

Mgr. Michal Tamas

Mgr. William Bakoš

 

Diplomanti:

Arndt Lisa Sophie

Baramsky Jannis Marten

Bartková Dorota

Bódiová Veronika

Calle Lucia

Čillíková Katarína

Fellnerová Sára

Furtkevičová Adriána

Godálová Júlia

Gwiazdecki Jakub Teodor

Harbutová Kristína

Hlinová Tereza Debora

Hrenáková Sofia

Ilavská Lea

Janšto Kristián

Javorová Dominika

Kačurová Viktória

Klein Kevin-Lukas

Konstas Panagiotis

Kovalíková Terézia

Krechňák Ladislav

Krošlák Matúš

Kučera Erik

Kunčaková Alexandra

Lucká Sára

Lutz Julia Melissa Lutzia

Marcinová Saskia

Melišková Natália

Meroń Julia Alicja

Orieška Richard

Papučíková Vanesa

Pasenco Daniela

Paučo Ondrej

Poljak Andrej

Posch Marlene

Považan Marek

Schneider Thomas Gaston

Šimurková Viktória

Takáčová Alžbeta

Trampitsch Sabine Anna

Vidašičová Laura

Viehbäck Maximilian

Vojníková Lucia

Vojníková Monika

Westhoff Raphael Nicolas Johannes