Fyziologický ústav LF UK

Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, I. posch., tel. + 421 2 90119 516

Facebook - https://www.facebook.com/FyziologickyUstavLFUKBratislava/

Prednosta ústavu:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

tel. 90119 525, VoIP 31525

e-mail: fyziologia.prednosta(at)fmed.uniba.sk, daniela.ostatnikova(at)fmed.uniba.sk

 

Zástupkyňa prednostu ústavu:

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

tel. 90119 523, VoIP 31523

e-mail: katarina.babinska(at)fmed.uniba.sk

 

Tajomník ústavu:

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

tel. 90119 685, VoIP 31685

e-mail: rastislav.vazan(at)fmed.uniba.sk

 

Sekretárka ústavu:

Adriana Chudá

tel. 90119 516, VoIP 31516

e-mail: fyziologia.sekretariat(at)fmed.uniba.sk, adriana.chuda(at)fmed.uniba.sk

 

Profesori:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Docenti:

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., odbor Farmakológia 

Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Odborní asistenti a asistenti:

RNDr. Ján Bakoš, PhD.

MUDr. Rudolf Drábek

MUDr. Patrik Gálik

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

MUDr. Petra Keményová, PhD.

MUDr. Alexander Kurtanský

Mgr. Klaudia Kyselicová, PhD.

RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

MUDr. Aleksandra Tomova, PhD.

MUDr. Alena Uhrinová, PhD.

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

MUDr. Mária Vidošovičová

 

Výskumní pracovníci:

Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Mgr. Diana Filčíková, PhD.

Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

RNDr. Gabriela Repiská, PhD.

 

Ostatní zamestnanci:

Helena Bacigálová, Dagmar Cigáneková, Mária Flasková, Ing. Katarína Gronová, Lenka Jarošová, Mária Letáková, Katarína Podstavková, Peter Sýkora

 

Doktorandi:

MUDr. Kristína Bartakovičová

Mgr. Ivan Belica

Mgr. Alena Černáčková

Mgr. Marta Husseinová

MUDr. Tomáš Jasenovec

MUDr. Dagmar Nemcsicsová

Mgr. Žofia Szapuová 

MUDr. Marcela Šoltýsová

MUDr. Miroslav Tibenský