Fyziologický ústav LF UK

Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, I. posch., tel. + 421 2 59 357 516, fax + 421 2 59 357 515

Prednosta ústavu:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

tel. 59357 525, VoIP 31525

e-mail: fyziologia.prednosta(at)fmed.uniba.sk, daniela.ostatnikova(at)fmed.uniba.sk

 

Zástupkyňa prednostu ústavu:

MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

tel. 59357 523, VoIP 31523

e-mail: katarina.babinska(at)fmed.uniba.sk

 

Tajomník ústavu:

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

tel. 59357 685, VoIP 31685

e-mail: rastislav.vazan(at)fmed.uniba.sk

 

Sekretárka ústavu:

Adriana Chudá

tel. 59357 348, 59357 516, VoIP 31348, 31516

e-mail: fyziologia.sekretariat(at)fmed.uniba.sk, adriana.chuda(at)fmed.uniba.sk

 

Profesori:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Docenti:

Doc. MUDr. Dušan Michalík, CSc., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

RNDr. Jaroslava Babková - Durdiaková, PhD.*

RNDr. Ján Bakoš, PhD.

RNDr. Monika Barteková, PhD.

MUDr. Rudolf Drábek

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH

MUDr. Petra Keményová, PhD.

MUDr. Aneta Kubranská, PhD.

MUDr. Alexander Kurtanský

RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.*

MUDr., RNDr. Angelika Púzserová, PhD.

MUDr. Lenka Siklenková*

MUDr. Kristína Simon - Klenovics, PhD.*

MUDr. Lucia Stovíčková

MUDr. Aleksandra Tomova, PhD.

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

MUDr. Mária Vidošovičová

 

Výskumní pracovníci:

Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

Mgr. Klaudia Kyselicová, PhD.

Mgr. Gabriela Lakoštíková, PhD.*

RNDr. Gabriela Repiská, PhD.

 

Ostatní zamestnanci:

Helena Bacigálová, Dagmar Cigáneková, Mária Flasková, Renáta Hlavenková, Jana Méryová, Peter Sýkora, Ing. Sandra Tarinová

 

Doktorandi:

MUDr. Kristína Bartakovičová

Mgr. Ivan Belica

Mgr. Hana Celušáková

Mgr. Alena Černáčková

Mgr. Diana Filčíková

MUDr. Tomáš Jasenovec

Mgr. Alexandra Padová

MUDr. Dagmar Nemcsicsová

Mgr. Žofia Szapuová

Mgr. Lenka Vokálová

Mgr. Martina Zaťková