Fyziologický ústav LF UK

Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, I. posch., tel. + 421 2 90119 516

Facebook - https://www.facebook.com/FyziologickyUstavLFUKBratislava/

Prednosta ústavu:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

tel. 90119 525, VoIP 31525

e-mail: fyziologia.prednosta(at)fmed.uniba.sk, daniela.ostatnikova(at)fmed.uniba.sk

 

Zástupkyňa prednostu ústavu:

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

tel. 90119 523, VoIP 31523

e-mail: katarina.babinska(at)fmed.uniba.sk

 

Tajomník ústavu:

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

tel. 90119 685, VoIP 31685

e-mail: rastislav.vazan(at)fmed.uniba.sk

 

Sekretárka ústavu:

Adriana Chudá

tel. 90119 516, VoIP 31516

e-mail: fyziologia.sekretariat(at)fmed.uniba.sk, adriana.chuda(at)fmed.uniba.sk

 

Profesori:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Docenti:

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., odbor Farmakológia 

Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. MUDr. Aleksandra Tomova, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Odborní asistenti a asistenti:

Mgr. Jaroslava Babková, PhD.

MUDr. Rudolf Drábek

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

MUDr. Petra Keményová, PhD.

RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD.

RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

MUDr. Kristína Simon-Klenovics, PhD.

MUDr. Ivan Szadvári, PhD.

Mgr. Gabriela Repiská, PhD.

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

MUDr. Mária Vidošovičová

 

Výskumní pracovníci:

Mgr. Ivan Belica, PhD.

Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

MUDr. Tomáš Jasenovec, PhD.

MUDr. Miroslav Tibenský, PhD.

Mgr. Viktória Žilková 

 

Ostatní zamestnanci:

Dagmar Cigáneková, Mária Flasková, Ing. Katarína Gronová, Lenka Jarošová, Jana Méryová, Ing. Jana Paulusová, Peter Sýkora, Jana Tadanaiová

 

Doktorandi:

Mgr. Filip Blaško

Mgr. Zuzana Dočolomanská

Mgr. Dóra Dukonyová

Mgr. Mária Kopčíková

Mgr. Katarína Polónyiová

Mgr. Barbara Rašková

MUDr. Marcela Šoltýsová

Mgr. Michal Tamas