Fyziologický ústav LF UK

Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, I. posch., tel. + 421 2 90119 516

Facebook - https://www.facebook.com/FyziologickyUstavLFUKBratislava/

Prednosta ústavu:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

tel. 90119 525, VoIP 31525

e-mail: fyziologia.prednosta(at)fmed.uniba.sk, daniela.ostatnikova(at)fmed.uniba.sk

 

Zástupkyňa prednostu ústavu:

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

tel. 90119 523, VoIP 31523

e-mail: katarina.babinska(at)fmed.uniba.sk

 

Tajomník ústavu:

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

tel. 90119 685, VoIP 31685

e-mail: rastislav.vazan(at)fmed.uniba.sk

 

Sekretárka ústavu:

Adriana Chudá

tel. 90119 516, VoIP 31516

e-mail: fyziologia.sekretariat(at)fmed.uniba.sk, adriana.chuda(at)fmed.uniba.sk

 

Profesori:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Docenti:

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., odbor Farmakológia 

Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

Doc. MUDr. Aleksandra Tomova, PhD., odbor Normálna a patologická fyziológia

 

Odborní asistenti a asistenti:

Mgr. Jaroslava Babková, PhD.

MUDr. Rudolf Drábek

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

MUDr. Petra Keményová, PhD.

RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD.

RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

MUDr. Kristína Simon-Klenovics, PhD.

MUDr. Ivan Szadvári, PhD.

Mgr. Gabriela Repiská, PhD.

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

MUDr. Mária Vidošovičová

 

Výskumní pracovníci:

Mgr. Ivan Belica, PhD.

Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

MUDr. Tomáš Jasenovec, PhD.

MUDr. Miroslav Tibenský, PhD.

Mgr. Viktória Žilková 

 

Ostatní zamestnanci:

Dagmar Cigáneková, Mária Flasková, Ing. Katarína Gronová, Lenka Jarošová, Jana Méryová, Ing. Jana Paulusová, Peter Sýkora, Jana Tadanaiová

 

Doktorandi:

Mgr. Filip Blaško

Mgr. Zuzana Dočolomanská

Mgr. Dóra Dukonyová

Mgr. Mária Kopčíková

Mgr. Katarína Polónyiová

Mgr. Barbara Rašková

MUDr. Marcela Šoltýsová

Mgr. Michal Tamas

 

Diplomanti

Felix Grote

Jaskirat Kaur Aujla

Georgia Sidiropoulou

Rougan Sabet Nejad

Johanna Lang

Jozef Kuzma

Chie Kizawa

Tim Gerdes

Maliheh Mohammadifazel

Karoline Schwarz

Sarah Jücker

Viktoria Glatz

Jacek Gonos

Florian Michael Stemmer

Maria Loukia Anastasiadou

Nikolaus Gabriel Schrader

Denisa Masárová

Simon Ralph Eckhardt

Konstantina Spyropoulou

Dorota Bartková

Viktória Šimurková

Matúš Krošlák

Katarína Čillíková

Erik Kučera

Saskia Marcinová

Julia Alicja Meroń

Alexandra Kunčaková

Kristián Janšto

Monika Vojníková

Lucia Vojníková

Vanesa Papučíková

Lisa Sophie Arndt

Jannis Marten Baramsky

Andrej Poljak

Júlia Godálová

Marek Považan

Ondrej Paučo

Daniela Pasenco

Alžbeta Takáčová

Laura Vidašičová

Richard Orieška

Panagiotis Konstas

Adriána Furtkevičová

Kevin-Lukas Klein

Kristína Harbutová

Dominika Javorová

Viktória Kačurová

Tereza Debora Hlinová

Sofia Hrenáková

Lucia Calle

Lea Ilavská

Raphael Nicolas Johannes Westhoff

Julia Melissa Lutzia Lutz

Thomas Gaston Schneider

Sára Fellnerová

Natália Melišková

Marlene Posch

Jakub Teodor Gwiazdecki

Ladislav Krechňák

Terézia Kovalíková

Sára Lucká

Veronika Bódiová

Maximilian Viehbäck

Sabine Anna Trampitsch