Personálne obsadenie

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav epidemiológie
profesor
+421 2 9011 9493

Mgr. Dorota Nováková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav epidemiológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Kristína Doležalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav epidemiológie
asistent
+421 2 9011 9491

Mgr. Peter Gába

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav epidemiológie
asistent

Mgr. Terézia Mračková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav epidemiológie
asistent

Jana Makýšová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav epidemiológie
Odborný pracovník pre vedu a výskum
+421 2 9011 9486
[1] 2