Ústav epidemiológie LF UK

Špitálska 24, 813 72 Bratislava, 1. poschodie dekanátu LF UK

tel.: 02/90119 489

Prednostka ústavu

Prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH.

Tel.: 02/90119 493

E-mail.: alexandra.brazinovafmed.uniba.sk; prednostka.epidemiologiafmed.uniba.sk

Zástupkyňa prednostky ústavu

MUDr., Mgr. Miriam Fulová, PhD.

Tel.: 02/90119 487

Email.: miriam.fulovafmed.uniba.sk

Tajomníčka ústavu

Mgr. Martina Kotrbancová, PhD.

Tel.: 02/90119 488

Email.: martina.kotrbancovafmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu

Helena Beluská

Tel.: 02/90119 489

Email.: helena.beluskafmed.uniba.sk; sekretariat.epidemiologiafmed.uniba.sk

Odborní asistenti a asistenti

Doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

MUDr. Vanda Výrosteková, PhD.

MUDr. Miriam Fulová, PhD.

RNDr. Jana Perželová, PhD.

Mgr. Martina Kotrbancová, PhD.

Mgr. Dorota Nováková, PhD.

Mgr. Kristína Doležalová

Mgr. Terézia Mračková

Mgr. Peter Gába

Ostatní zamestnanci

Mgr. Miroslava Vaneková, Ing. Mária Makúchová, Božena Pavlovičová, Jana Makýšová, Marta Dojčanová, Emília Biháryová, Pavol Cáder

Doktorandi

MUDr. Ľudmila Kutáková