Diplomové práce

Názov Rok Vedúci DP Študent
The Changing Face of Tobacco Product Use among Students 2022/2023 MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH Seyed Ali Nazari
Alternative Forms of Tobacco Use and their Impact on Health 2022/2023 MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH Maria Kagiouli
Zdravotná gramotnosť a postoje k zdraviu u vysokoškolákov 2022/2023 prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD. Július Varga
The Past, Present and Future of Hygiene 2022/2023 prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD. Andrada Pop
Different Dietary Patterns and Changes in the Gut Microbiota 2021/2022 MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH Galileo Bonzel
Fyzická aktivita vo vzťahu k vybraným ukazovateľom zdravotného stavu 2021/2022 MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH Barbora Čanakyová
Kvalita pitnej vody zo zdrojov individuálneho a hromadného zásobovania 2021/2022 RNDr. Katarína Hirošová, PhD. Kristína Mániková
Analýza vplyvu pandémie COVID-19 na mentálne zdravie seniorov 2021/2022 prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD. Alexandra Neckárová
Hodnotenie behaviorálnych rizikových faktorov u adolescentov a mladých dospelých 2021/2022 prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD. Darina Palatická
The Role of Environmental Factors and Their Impact on Mental Health in Selected Population Groups 2021/2022 prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD. Bogdana Olchowski
Analýza pohybovej aktivity vo vybranej populácii 2021/2022 PhDr. Ing. Martin Samohýl, PhD. Patrik Péli
Kvalita života vo vybranej populácii 2022/2023 PhDr. Ing. Martin Samohýl, PhD. Marián Pacák
Analýza telesného zloženia vo vzťahu k faktorom životného štýlu vysokoškolských študentov 2020/2021 RNDr. Diana Vondrová, PhD. Katarína Kupčová
Zmena stravovacích návykov a niektorých behaviorálnych faktorov u študentov počas pandémie COVID 19 2020/2021 MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH Oliver Kálal
Preferencia rastlinnej stravy vo vzťahu k vybraným ukazovateľom zdravotného stavu 2021/2022 MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH Barbara Hrabčáková