Aktuálne informácie

Konferencie

Ústav hygieny v spolupráci so SLS každoročne od roku 1993 organizuje vedecko-odbornú konferenciu Životné podmienky a zdravie.

 

Konferencia Životné podmienky a zdravie je aj v roku 2021 zrušená!

S poľutovaním oznamujeme, že vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu s prípadnou treťou vlnou pandémie koronavírusu v podovolenkovom období a nevyhnutné karanténne opatrenia, sme sa rozhodli aj v roku 2021 konferenciu v prezenčnej forme neorganizovať. S našimi výsledkami a poznatkami sa však plánujeme aj naďalej vzájomne oboznamovať prostredníctvom zborníka, ktorého vydávanie by sme nechceli prerušiť ani v nasledujúcom roku.

Zborník Životné podmienky a zdravie 2021 bude zverejnený v septembri t.r.

 

Budeme radi, ak nám budete posielať svoje príspevky do zborníka Životné podmienky a zdravie 2022 v termíne september 2021 až apríl 2022.

 

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníka

V súlade s platnou legislatívou upozorňujeme na povinnosť, podľa ktorej sú autori príspevkov povinní deklarovať konflikt záujmov v texte príspevku do zborníka

 

XXVIII. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Životné podmienky a zdravie plánujeme uskutočniť v termíne

26. - 28. 9. 2022

v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.

 

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2019

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2018

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2017

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2016

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2015

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2014

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2013

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2012

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2011

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2010

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2009

Program

 

 

_______________________________________________

Konferencie s medzinárodnou účasťou:

 

XIII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2017

Program

 

XII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2015

Program

 

XI. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2011

Program

 

X. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2009

Program