Aktuálne informácie

Konferencie

Ústav hygieny v spolupráci so SLS každoročne od roku 1993 organizuje vedecko-odbornú konferenciu Životné podmienky a zdravie.

 

XXVIII. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Životné podmienky a zdravie sa uskutočnila

26. - 28. 9. 2022

v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.

 

Informácia o konferencii Životné podmienky a zdravie

26. - 28. 9. 2022

 

 

PROGRAM

 

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníka

Do zborníka je možné posielať práce, ktoré odzneli na konferencii, ale aj akékoľvek iné vedecké práce. Účasť na konferencii nie je podmienkou.

V súlade s platnou legislatívou upozorňujeme na povinnosť, podľa ktorej sú autori príspevkov povinní deklarovať konflikt záujmov v texte príspevku do zborníka

 

 

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2019

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2018

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2017

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2016

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2015

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2014

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2013

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2012

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2011

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2010

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2009

Program

 

 

_______________________________________________

Konferencie s medzinárodnou účasťou:

 

XIII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2017

Program

 

XII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2015

Program

 

XI. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2011

Program

 

X. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2009

Program