44. Dni lekárskej biofyziky - 2023

Vážení a milí priatelia,

 

srdečne Vás pozývame na XLIV. Dni lekárskej biofyziky, ktoré sa budú konať v dňoch 31. mája - 2. júna 2023 (streda-piatok) v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej.

Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM.

Na konferencii si pripomenieme 100. výročie založenia Ústavu pre lekársku fyziku na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého priamym pokračovateľom je náš ústav.

Budeme radi, ak naše pozvanie prijmete a vo Vašom programe si rezervujete čas na túto konferenciu. Všetci organizátori sa tešia na Vašu účasť.

 

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

predseda organizačného a programového výboru
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK Bratislava