Dni Lekárskej Biofyziky - novšie aj staršie ročníky


  Termín registrácie účastníkov konferencie:  

  23. 4. 2023  nedeľa


  Termín zaslania abstraktov:

  1. 5. 2023  pondelok


  Termín zverejnenia programu konferencie:

  24. 5. 2023  streda