Medici pre inováciu výučby

 

Programy

 

  1. Peer-mentoring
  2. Klinické simulácie s medikmi ako personál
  3. Štandardizovaní pacienti- figuranti pre výučbu
  4. Extrakurikulárne workshopy v spolupráci s SCOME
  5. Peer a near peer teaching vo výučbe
   

Kontakt

Svoj záujem môžete prejaviť na simmedbafmed.uniba.sk alebo https://forms.gle/EDwDMv5SnXcbD1KQ8