Zamestnanci a kontakty

Zamestnanci (vysokoškolskí učitelia)

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

MUDr. Katarína Letkovská, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 240
Poznámka
Konzultácie: Štvrtok 12:00 - 13:00
katarina.kubisovafmed.uniba.sk
Publikačná činnosť

MUDr. Michal Palkovič, PhD., MPH

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 247
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 669
Publikačná činnosť

MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 594
Publikačná činnosť

Ostatní zamestnanci

Gabriela Svičeková

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
dokumentarista
Telefón
02/593 57 258
Publikačná činnosť

Anna Hurtonyová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

Eva Šípošová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

Jozef Hanko

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Juraj Pazucha

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Pavol Šípoš

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Andrea Uhrinová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Doktorandi