Zamestnanci a kontakty

Zamestnanci (vysokoškolskí učitelia)

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9011 9259

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
profesor
+421 2 9011 9444

Mgr. Lucia Donarová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
laborant pitevný, preparátor
+421 2 9011 9248

Jozef Hanko

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

MUDr. Samuel Horák

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
asistent
+421 2 9011 9591

Anna Hurtonyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9011 9249
02/593 57 249
31 249
http://www.linkedin.com/in/pavoljanega
LF UK, NTÚ, 2.posch.
Konzultácie: Podľa potreby. Kontaktujte ma e-mailom. Consultations: As needed. Contact me by e-mail.

MUDr. Andrea Janegová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9011 9897
02/593 57 249
Aktuálny email: andi.janegova@gmail.com

MUDr. Lucia Krivošíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent

Mgr. Tereza Kuracinová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
2.dPS

MUDr. Katarína Letkovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent
+421 2 9011 9240
02/593 57 240
Konzultácie: Štvrtok 12:00 - 13:00 katarina.kubisova@fmed.uniba.sk

MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent
+421 2 9011 9902
02/593 57 249
aktuálny email : kristina.kuracinova@gmail.com kontaktujte podľa potreby

MUDr. Hedviga Mrázová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent
+421 2 9011 9899
02/593 57 256
Konzultácie: Štvrtok 11:00 - 12:00 Aktuálny email: hedviga.mrazova@fmed.uniba.sk

MUDr. Michal Palkovič, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9247
02/593 57 247

Juraj Pazucha

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Gabriela Svičeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
dokumentarista
+421 2 9011 9258
02/593 57 258

Eva Šípošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9594
02/593 57 594
https://www.linkedin.com/in/vladimir-sisovsky-62402338/

Ostatní zamestnanci

Gabriela Svičeková

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
dokumentarista
Telefón
02/593 57 258
Publikačná činnosť

Anna Hurtonyová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

Eva Šípošová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

Jozef Hanko

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Juraj Pazucha

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Pavol Šípoš

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Andrea Uhrinová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Doktorandi

Mgr. Tereza Kuracinová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
Doktorand (2.dPS, denný)