Zamestnanci

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 616
Publikačná činnosť

MUDr. Eva Chandogová, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 379
Publikačná činnosť

Jakub Betinský, M. A.

Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PhDr. Eva Dobiášová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Matej Gogola, PhD.

Lekárska fakulta, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/593 57 377
VoIP
31377
Miestnosť
4. poschodie, č. dverí 3
Publikačná činnosť

PhDr. Iveta Grežďová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Jarmila Hrušková

Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
pomocník a upratovač v kancelárii

JUDr. Pavol Kádek, PhD., MPH, MBA

Lekárska fakulta, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť