Zamestnanci

Jakub Betinský, MA

Medicínska etika

E-mail: jakub.betinskyfmed.uniba.sk

 

Evidencia publikačnej činnosti UK

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ2)