Predajňa kníh a skrípt

Online predaj funguje, literatúru zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty.
Kontakt: predajnafmed.uniba.sk, Info na  tel. č. 02/90119 445

Ponúka najnovšie tituly kníh a skrípt s biomedicínskym zameraním z vydavateľstiev, ako napr.: Univerzita Komenského, SAP, Herba, Osveta, Veda, Data Solution, Balneotherma, ProLitera, Slovart-G.T.G. 

Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie z r. 2021 máme v predaji.

PONUKA VYDAVATEĽSTVA UK

A u t o r N á z o v rok cena
Bábelová, J., Friedová, L. New english for medical students 2020 8,60
Bábelová, J., Rollerová, A. English for dentistry students 2018 7,-
Bábelová, J., Hromadová, K. Video in english for medical students 2020 14,-
Bábelová, J., Hromadová, K., Jurišová, E. Advanced english for medical students 2021 12,-
Bakoss, Pavol Epidemiológia 2013 12,98
Balažovjech, Ivan a kol. Interná medicína pre stomatológov II. 1997 0,50
Balková, Danuša a kol. Odborná slovenčina v medicínskej praxi - kazuistiky 2018 2,60
Bálint, O., Rothová, J. Základy infektológie pre študentov ošetrovateľstva 2008 2,19
Bazovská, Sylvia a kol. Špeciálna epidemiológia 2017 12,-
Bazovská, Sylvia a kol. Epidemiológia pre študentov zubného lekárstva 2016 8,-
Bazovská, Sylvia a kol. Epidemiológia pre študentov ošetrovateľstva 2008 3,32
Béder, Igor Lymfatický systém človeka 1998 0,50
Béder, Igor a kol. Výživa a dietetika 2005 5,01
Béder, Igor a kol. Fyziologické praktikum 2009 5,11
Benedeková, Marta a kol. Pediatria hrou 2003 1,73
Beňuška, Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie II. 2007 5,31
Beňuška, Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie III. 2009 8,73
Beňuška, Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie IV. 2010 8,03
Beňuška, Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie V. 2008 8,10
Breza, Ján a kol. Všeobecná a špeciálna urológia 2007 7,04
Brucknerová, Ingrid a kol. Neonatológia pre poslucháčov lekárskej fakulty 2017 7,-
Brucknerová, Ingrid Neonatology simple & easy Part 1 2019 6,-
Brucknerová, Ingrid Neonatology simple & easy Part 2 2021 6,-
Brucknerová, Ingrid Neonatology simple & easy Part 3 2019 6,-
Buc, Milan Základná a klinická imunológia pre študentov zub. lekárstva 2010 17,70
Buc, Milan, Javor Juraj Basic and clinical immunology for dentistry students 2017 14,-
Buc, Milan Basic and clinical immunology 2020 16,-
Buchvald, Jozef a kol. Dermatovenerológia pre stomatológov 1997 0,50
Bujalková, M., Šimon, F. Terminologia medica latina 2019 11,-
Bujalková, M., Jurečková, A. Greco-latin medical terminology 2017 10,-
Červeňová, Oľga a kol. Vybrané kapitoly z pediatrie pre študentov zubného lekárstva 2012 7,10
Ďurajka, R., Haláková, M., Jamrichová, V. Slovenčina pre študentov medicíny 2018 12,-
Ďurfinová, M., Brechtlová, M. Biochemické mechanizmy neurotransmisie vo vegetatívnom nervovom systéme 2016 1,90
Džuganová, Božena a kol. Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre zahraničných študentov 2015 5,40
Džuganová, Božena a kol. Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov 2018 8,10
Fačkovcová, D., Kriška, M. Príručka racionálnej preskripcie liekov 1999 0,50
Fillo, Juraj, Breza, Ján Všeobecná urológia pre medikov 2015 8,70
Fillo, Juraj Vplyv výživy na zdravie 2017 12,-
Foltinová, J., Polák, Š. Histológia pre poslucháčov biomedicínskej fyziky 2012 7,57
Gašpar, Ľudovít Transkutánna oxymetria v klinickej praxi 2016 10,-
Gavorník, Peter Ateroskleróza a iné choroby tepien 1999 0,50
Gavorník, Peter Otravy hubami 2000 0,50
Gavorník, Peter Všeobecná angiológia 2001 1,80
Gavorník, P., Gavorník, P. Očný ischemický syndróm a iné vaskulárne choroby oka 2008 5,31
Gavorník, Peter Najčastejšie choroby vénového cievneho systému 2014 7,30
Haláková, M., Kšiňanová, M., Bábelová, J. Slovenčina ako liek 2019 35,-
Haláková, M., Kšiňanová, M., Bábelová, J. Slovenčina ako diagnóza 2020 20,-
Haláková, M., Kšiňanová, M. Slovenčina ako cvičenie 2021 20,-
Holzerová, Johana Modelovanie chorôb a chorobných stavov + CD 2012 6,-
Ivanová, Alena Cursus latinus medicinalis 2013 6,80
Ivanová, Alena Deutsch fűr Krankenhauspersonal 2008 3,25
Ivanová, A., Hromadová K. Deutsch fűr medizinische Berufe 2013 7,10
Jurkovičová, Jana a kol. Praktické cvičenia z hygieny 2005 5,97
Jurkovičová, Jana a kol. Praktické cvičenia z hygieny 2010 9,30
Jurkovičová, Jana a kol. Hygiena 2020 16,-
Kissová, Viera Základy klinickej výživy 2016 4,-
Kollár, Branislav Epilepsia 2014 2,80
Kolibáš, E., Novotný V. Alkohol Drogy Závislosti 2007 6,90
Kováč, Ján Základy endodoncie 2016 6,-
Kováč, Ján Textbook of endodontology 2015 8,50
Krčméry, Silvester a kol. Antiinfekčná chemoterapia pre prax 2011 18,-
Kristová, V., Wawruch, M., Tisoňová, J. Kardiovaskulárne liečivá 2019 8,-
Kubíková, E., Hisham El Falogy Klinická anatómia 2020 16,-
Liptáková, Adriána a kol. Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení 2018 12,-
Liptáková, Adriána with co-autors Microbiological diagnostics for students of medicine 2018 12,-
Marček, T. a kol. Telovýchovné lekárstvo – praktikum 1996 0,50
Mikušová, R., Polák, Š. Úvod do histológie a embryológie 1 2015 12,-
Mikušová, R., Polák, Š. Introduction to histology and embryology 2017 7,-
Morovicsová, Eva a kol. Komunikácia v medicíne 2014 6,80
Oláh, Z., Furdová, A., Krásnik, V.,Štefaničková, J. Príručka z oftalmológie 2 2017 6,-
Oláh, Z., Gerinec, A. Vyšetrovacie metódy v oftalmológii 1998 0,50
Ondruš Dalibor a kol. Urologická onkológia 2020 10,-
Ostatníková, Daniela a kol. Základy lekárskej fyziológie 2019 7,-
Ostatníková, Daniela et al. Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie 2018 6,-
Ostatníková, Daniela et al. Basics of medical physiology 2018 11,30
Ostatníková, Daniela et al. Laboratory guide to medical physiology 2018 6,-
Redhammer, Rafael a kol. Tuberkulóza 2000 0,50
Repiská, Vanda et. al. Medical biology and molecular genetics 2020 12,-
Rollerová, A., Ricziová, B. a kol. Terminologia medica graeco-latina 2019 12,-
Rollerová, A., Vasiľová, L. et al. Graeco-latin terminology of clinical dentistry 2019 12,-
Sapák, Michal a kol. Vyšetrovacie metódy v imunológii 2014 8,60
Shawkatová, Ivana and coauthors Laboratory methods in immunology 2016 5,60
Stanko, P., Javorka, V., Sedláčková, E. História výučby stomatológie na LF UK 1919 – 2009 2009 4,20
Stanko, P., Poruban, D., Novotňáková, D., Hollý, D. Dentoalveolar and maxillofacial surgery 2020 20,-
Ševčíková, Ľudmila et al. Hygiene environmental medicine 2011 16,30
Šimaljaková, Mária a kol. Dermatovenerológia pre ošetrovateľov 2007 6,17
Škultéty, J., Sekáč, J. Špeciálna chirurgia 1 – Chirurgia gastrointestinálneho traktu 2014 4,40
Špánik, Stanislav et.al. Introduction to clinical oncology 2021 18,-
Šuška, Pavel a kol. Vybrané kapitoly z gynekológie 2017 8,-
Šuška, Pavel a kol. Základy onkogynekológie 2019 7,-
Švecová, Danka Textbook of dermatology 2017 24,-
Švecová, Danka Handbook of dermatovenerology for practical lessons 2018 9,50
Švecová, Danka Dermatology for dentistry 2019 15,-
Tedla, M., Pavlovčinová, G., Chakrabarti, S. Basic otorhinolaryngology 2017 16,-
Trizuljaková, Jana a kol. Medicínska etika 2016 9,-
Vodrážka, Ján a kol. Stomatitídy 2017 6,-
Wawruch, M., Laššánová, M., Tisoňová, J. Kapitoly z klinickej farmakológie 2014 8,20
Zajko, Juraj Temporomandibulárny kĺb 2020 8,-
Nákup cez internet

Vybrané publikácie UK je možné zakúpiť na stránke Vydavateľstva UK.

Vybrané publikácie UPJŠ je možné zakúpiť cez e-shop na www.unibook.upjs.sk/sk/83-lekarska-fakulta.