Kopírovacie služby

Na kopírovanie študijných materiálov môžete využiť vysokorýchlostný, čiernobiely, laserový kopírovací stroj Xerox WorkCentre 5755.

 

Umiestnenie:

  • Budova NTÚ (Nových teoretických ústavov), prízemie - študovňa, priestor vedľa Malej posluchárne.

Podmienky pre použitie kopírovacieho zariadenia:

1. Kredit

  • predplatený kredit
  • kredit si môžete predplatiť v pokladni LFUK podľa platného ceníka na LFUK
  • Výška minimálneho kreditu, ktorý si môžete v pokladni dobiť: 2 € (60,252 Sk) Prerátané podľa konverzného kurzu 1 € = 30,126 Sk.

2. Študentský, zamestnanecký alebo ústavný preukaz

Pri autorizácii na tlačiarni a pri zakúpení kreditu je potrebné použiť študentský, zamestnanecký alebo ústavný preukaz, ktorý ste obdržali pri zápise na fakultu alebo pri nástupe do zamestnania na LFUK. Bez týchto preukazov nie je možné kopírovacie služby používať.

3. Cenník služieb - Pricelist

Veľkosť strany A4 – Paper size A4
1 strana, 1 papier – cena kópie 0,04 Euro = 1,20 Sk
single-sided copy – price 0,04 Euro = 1,20 Sk
2 strany, 1 papier – cena kópie 0,06 Euro = 1,80 Sk
double-sided copy – price 0,06 Euro = 1,80 Sk

Veľkosť strany A3 – Paper size A3
1 strana, 1 papier – cena kópie 0,06 Euro = 1,90 Sk
single-sided copy – price 0,06 Euro = 1,90 Sk
2 strany, 1 papier – cena kópie 0,09 Euro = 2,90 Sk
double-sided copy – price 0,09 Euro = 2,90 Sk

Postup pri obsluhe kopírovacieho stroja

Kopírovať môžete čiernobielo, do formátu A4 a A3 veľkosti papiera, jedno alebo aj obojstranne podľa potreby a výberu.

Návod na obsluhu kopírovacieho stroja - pri kopírovaní postupujte krok po kroku podľa priloženého návodu. Nezabudnite patrične ukončiť kopírovanie podľa návodu, aby ďalší užívateľ nekopíroval na Váš účet!!!

Všetky poruchy kopírovacieho stroja hláste do Výpočtového strediska LFUK na tel. čísle +421 2 90119 428.

Všetky nezrovnalosti v kreditoch rieši pokladňa LFUK na tel. čísle +421 2 90119 472.