Odborová komisia študijného programu

Predsedníčka: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Členovia: prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
  doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
  doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD.
  doc. MUDr. Janette Baloghová, PhD.
  MUDr. Zuzana Murárová, PhD.