Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. 

prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

doc. MUDr. Martin Boháč, PhD., MPH, MHA, FEBOPRAS

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.