Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
Členovia: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
  doc. MUDr. Adriana Liptáková, PhD.
  doc. RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD.
  doc. RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.
  doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD.