Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH

doc. RNDr. Vladimíra Ďurfinová, PhD.

doc. RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.

doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD.