Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Členovia: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
  prof. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
  doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.