Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.

prof. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.

prof. RNDr. Jana Muchová, PhD.

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

prof. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD.

MVDr. Katarína Ondičová, PhD.

doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD. 

doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.

doc. MUDr. Marek Sýkora, PhD.

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.

Mgr. Emese Renczés, PhD.

doc. MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD. 

doc. Aleksandra Tomová, doktor, PhD. 

Mgr. Katarína Janšáková PhD. 

prof. MUDr. JOzef Záhumenský, Ph.D.

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Mgr. Martin Marko, PhD.