Odborová komisia študijného programu

Predsedníčka: prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc, FEBO
Členovia: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
  doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
  doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
  doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA
  Mgr. MUDr. Ivajlo Popov, PhD., MPH
  MUDr. Jela Valašková, PhD., MPH