Zoznam školiteľov

prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc.

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.

doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD.