Odborová komisia študijného programu

Predsedníčka: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
Členovia: prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
  prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
  doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
  doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
  doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.