Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.

doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.

doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

doc. MUDr. Ľudmila Košľálová, CSc.

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.