Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
Členovia: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP
  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., FESVM
  doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD., FESC, FHFA
  doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
  doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.