Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM 

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., FESVM

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.

prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.

doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.

doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD., FESC, FHFA

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD.

prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.

doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD.

doc. MUDr. Viliam Mojto, PhD.

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD.

doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.