Dekanát

Adresa: Špitálska 24, 813 72 Bratislava, tel.: +421 2 9011 9111

Tajomníčka fakulty

Ing. Adela Kubíniová
tel.  +421 2 9011 9214, č. dverí 2
e-mail: tajomnikfmed.uniba.sk

Sekretárka dekana a tajomníčky fakulty:

Mgr. Barbora Skalníková
tel. +421 2 9011 9466, č. dverí 1
e-mail: dekan.sekretariatfmed.uniba.sk
e-mail: tajomnik.sekretariatfmed.uniba.sk

Referát vonkajších vzťahov

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH
prfmed.uniba.sk

Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Bc. Silvia Váryová
tel. +421290119 470, č. dverí 13
e-mail: silvia.varyova@fmed.uniba.sk

Podateľňa

Martina Baďurová
Zuzana Strnátková

tel. +421 2 9011 9498, č. dverí 19

Úradné hodiny:

Pondelok

7:00 – 14:30

Utorok

7:00 – 14:30

Streda

7:00 – 14:30

Štvrtok

7:00 – 14:30

Piatok

7:00 – 14:30

Personálne oddelenie

Vedúca oddelenia:

JUDr. Žaneta Krasulová
tel. +421 2 90119 406 č. dverí 8
e-mail: zaneta.krasulovafmed.uniba.sk

Referát personálnej práce:

Dana Braciníková
Mária Madrová
Ing. Mária Danadová

tel. +421 2 90119 404, +421 2 9011 9405, č. dverí 9
e-mail: personalne.infofmed.uniba.sk

Referát výberových konaní a starostlivosti o zamestnancov:

Oľga Kročková,
tel. +421 2 9011 9222, č. dverí 7
e-mail: olga.krockovafmed.uniba.sk

PhDr. JUDr. Paulína Mináriková,
tel. +421 2 9011 9401, č. dverí 7
e-mail: paulina.minarikova@fmed.uniba.sk

Študijné oddelenie

Vedúca oddelenia:

Mgr. Katarína Mazancová
tel. +421290119 462, č. dverí 5
e-mail: studijne.veducifmed.uniba.sk

Správca AIS pre LF UK v Bratislave:

Mgr. Veronika Važanová
tel. +421290119 695, č. dverí 27
e-mail: veronika.vazanovafmed.uniba.sk

 

Referát štúdia v slovenskom jazyku:

Vedúca referátu:

Mária Petríková
tel. +421290119 864, č. dverí 34
e-mail: maria.petrikovafmed.uniba.sk

Zamestnanci pre prijímacie konanie:

Michaela Jašicová Reismüllerová
tel. +421290119 865, č. dverí 28
e-mail: michaela.reismullerovafmed.uniba.sk

Ing. Lucia Magdolenová
tel. +421290119 677, č. dverí 28
e-mail: lucia.magdolenovafmed.uniba.sk

Zamestnanci pre študentov s výučbou v slovenskom jazyku:

Mgr. Mária Kianičková, tel. +421290119 460, č. dverí 34, maria.kianickovafmed.uniba.sk 

Mgr. Jana Kubinová, tel. +421290119 469, č. dverí 34, jana.kubinova@fmed.uniba.sk

 

Referát štúdia v anglickom jazyku:

Vedúci referátu:

Bc. Peter Ševčík
tel. +421290119 866, č. dverí 5
e-mail:peter.sevcikfmed.uniba.sk

Zamestnanci pre prijímacie konanie:

Magdaléna Kubíková
tel. +421290119 862, č. dverí 5
e-mail:magdalena.kubikovafmed.uniba.sk

Zamestnanci pre študentov s výučbou v anglickom jazyku:

Mgr. Timea Zubáková, tel. +421290119 863, č. dverí 5, timea.zubakovafmed.uniba.sk
Mgr. Miroslava Cviková, tel. +421290119 225, č. dverí 5, miroslava.cvikovafmed.uniba.sk

Monika Tóthová, tel. +421290119 857,  č. dverí 5, monika.tothova@fmed.uniba.sk

 

Referát sociálnej starostlivosti o študentov: 

Mgr. Mária Goliašová
tel.  +421290119 499, č. dverí 24
e-mail:maria.goliasovafmed.uniba.sk

Úradné hodiny

Pondelok             -               13.00 - 14.30

Utorok         9.00 - 11.00    13.00 - 14.30

Streda         9.00 - 11.00    13.00 - 14.30

Štvrtok        9.00 - 11.00    13.00 - 14.30

Piatok                 -

Júl a August

Pondelok    9:00 - 11:00

Utorok        9:00 - 11:00

Streda         9:00 - 11:00

Štvrtok        9:00 - 11:00

Piatok                  -

Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Vedúca oddelenia:

JUDr. Helena Csémyová
tel. +421 2 9011 9495, č. dverí 101/I.poschodie
e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Jana Šulanová
tel. +421 2 9011 9277, č. dverí 101/I. poschodie
e-mail: jana.sulanovafmed.uniba.sk

RNDr. Zuzana Huršanová
tel. +421 2 9011 9867, č. dverí 101/I. poschodie
e-mail: zuzana.hursanovafmed.uniba.sk,

Oddelenie špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy

Vedúca oddelenia:

Mgr. Eva Petrušová Chudá, PhD.,
tel. +421 2 9011 9403, č. dverí 3
e-mail: eva.petrusovafmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Mgr. Kristína Domonkošová Tibenská, PhD.
tel. +421 2 9011 9402, č. dverí 3
e-mail: kristina.tibenskafmed.uniba.sk

Mgr. Katarína Bucholcerová
tel. +421 2 9011 9402, č. dverí 3
e-mail: katarina.bucholcerovafmed.uniba.sk

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Vedúca oddelenia:

PhDr. Miriama Mikulková PhD., MBA
tel. +421 2 9011 9711, č. dverí 30
e-mail: miriama.mikulkova@fmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Bc. Petra Šikulová
tel. +421 2 9011 9690, č. dverí 30
e-mail: petra.sikulovafmed.uniba.sk,med_edufmed.uniba.sk

Silvia Zemková
tel. +421 2 9011 9710, č. dverí 30
e-mail: silvia.zemkovafmed.uniba.sk

Mgr. Zuzana Opoldusová
tel. +421 2 9011 9712, č. dverí 30
e-mail: zuzana.opoldusova@fmed.uniba.sk

Oddelenie ekonomiky práce

Vedúci oddelenia:

Marián Režný
tel. +421 2 90119 483, č. dverí 32
e-mail: marian.reznyfmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Ing. Vladimír Depeš
tel. +421 2 90119 301,  483 č. dverí 32,
e-mail: vladimir.depesfmed.uniba.sk

Petra Benkocká
tel. +421 2 90119 869,  483 č. dverí 32,
e-mail: petra.benkocka@fmed.uniba.sk

 

 

Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia:

Ing. Mária Kulichová
tel. +421 2 90119 482, č. dverí 6
e-mail: maria.kulichovafmed.uniba.sk

 

Referát materiálno-technického zabezpečenia a skladového hospodárstva

Zamestnanci:

Jarmila Görcsová
tel. +421 2 90119 407, č. dverí 9,
e-mail: jarmila.gorcsovafmed.uniba.sk

Marcela Kravčíková
tel. +421 2 90119 868, č. dverí 9,
e-mail: marcela.kravcikovafmed.uniba.sk

 

 

Referát rozpočtu

Mgr. Stela Ištvánfyová
tel. +421 2 90119 285, č. dverí 6
e-mail: stela.istvanfyova@fmed.uniba.sk

 

Referát všeobecnej učtárne

Vedúca:

Zuzana Hanušová
tel. +421 2 90119 925, č. dverí 31
e-mail: zuzana.hanusova@fmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Ing. Marta Pelikánová 
tel. +421 2 9011 9947, č. dverí 31
e-mail: marta.pelikanova@fmed.uniba.sk

Eva Bebjaková
tel. +421 2 9011 9615, č. dverí 31
e-mail: eva.bebjakovafmed.uniba.sk

Lucia Krišandová
tel. +421 2 9011 9410, č. dverí 31
e-mail: lucia.krisandova@fmed.uniba.sk

Stránkové dni a úradné hodiny:

Pondelok

8:00 – 10:00

Utorok

8:00 – 10:00

Streda

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Štvrtok

8:00 – 10:00

Piatok

8:00 – 10:00

 -

Stránkové hodiny prosíme dodržiavať aj v prípade otázok / osobne či telefonicky /!!!

 

Pokladňa

Mária Olerínyová
tel. +421 2 90119 472,  č. dverí 33
e-mail: maria.olerinyovafmed.uniba.sk

Stránkové dni a úradné hodiny:

Pondelok

9:00 – 12:00

Utorok

9:00 – 12:00

Streda

9:00 – 12:00

Štvrtok

9:00 – 12:00

Piatok

9:00 – 12:00

 

Referát mzdovej učtárne

Vedúca:

Andrea Tothová
tel. +421 2 90119 399, č. dverí 29
e-mail: andrea.tothovafmed.uniba.sk, mzdova.uctarenfmed.uniba.sk 

Zamestnanci:

Alžbeta Csibová
tel. +421 2 90119 309, č. dverí 29
e-mail: alzbeta.csibovafmed.uniba.sk

Zuzana Takácsová
tel. +421 2 90119 689, č. dverí 29
e-mail: zuzana.takacsovafmed.uniba.sk

Stránkové dni a úradné hodiny:

Pondelok

8:00 – 11:00

Utorok

8:00 – 11:00

Streda

8:00 – 11:00

13:00 – 15:00

Štvrtok

8:00 – 11:00

Piatok

8:00 – 11:00

 -

Stránkové hodiny prosíme dodržiavať aj v prípade otázok / osobne či telefonicky /!!!

Právne oddelenie

Vedúci oddelenia:

Mgr. Viliam Aľušik

tel. +421 2 90119 473, č. dverí 15
e-mail: pravny.referat@fmed.uniba.sk, viliam.alusikfmed.uniba.sk

Zamestnanci:

Mgr. Veronika Garayová Takáčová

tel. +421 2 90119 471, č. dverí 34
e-mail: veronika.takacovafmed.uniba.sk 

Oddelenie prevádzky a správy majetku (OPSM)

Vedúci oddelenia:

Ing. Miloš Makýš
tel. +421 2 90119 381,  Sasinkova 2, (vo dvore II. poschodie)
e-mail: opsm.veducifmed.uniba.sk

Referát správy majetku a investícií

Vedúca referátu:

Ing. Eva Zradulová,
tel. +421 2 90119 302, Sasinkova 2 (vo dvore II. poschodie)
e-mail: eva.zradulovafmed.uniba.sk,

Zamestnanci:

Miluša Luknárová, Mgr. Laura Ižáková
tel. +421 2 90119 461, +421 2 90119 355,  Špitálska 24, č. dverí 12
milusa.luknarovafmed.uniba.sklaura.izakovafmed.uniba.sk

 

Referát prevádzky, opráv a údržby


tel. +421 2 90119 325, Sasinkova 4 (suterén)
e-mail: 

 

Archív 

Veronika Véghová
tel. +421 2 90119 355; Špitálska 24, č. dverí 19d
e-mail: veronika.veghova@fmed.uniba.sk

 

Telefónna centrála

Margita Karabová
tel. +421 2 90119 111, Sasinkova 4 (vrátnica)

Akademický senát LFUK

Predseda senátu:

Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, MHA
tel. +421 2 32248 535
e-mail: as.predsedafmed.uniba.sk

Sekretárka senátu:

Jarmila Görcsová
tel. +421 2 90119 407, Špitálska 24, č. dverí 9
e-mail: as.sekretariatfmed.uniba.sk

Základná organizácia slovenského odborového zväzu PŠaV pri LFUK

Predseda

MUDr. Alexander Kurtanský
tel. +421 2 90119 319, Sasinkova 4 (prízemie)
e-mail: odboryfmed.uniba.sk